Roztancujeme vaše srdcia


Z histórie súboru

Folklórny súbor Bystričan vznikol v roku 1985 v Považskej Bystrici z nadšenia, obdivu a úcty k hodnotám ktoré sme zdedili po predchádzajúcich generáciách. 

Skúsení tanečníci, speváci a hudobníci, ktorí už účinkovali vo viacerých folklórnych súboroch, sa rozhodli realizovať svoje predstavy o ľudovom umení  v novom súbore. Už o mesiac po vzniku súboru sa Bystričanci s úspechom predstavili verejnosti. Postupne pribúdali nové kroje, nástroje a choreografie. Temperamentné slovenské tance v ich podaní, si rýchlo získali  divákov a nových priaznivcov. 

Vo svojom repertoári má piesne a tance z Kostolca, Maríkovej, Záriečia, Terchovej, Trenčína, Myjavy či Zemplína. 

Vedúcimi súboru boli postupne Stanislav Kallo, František Máček a Ing. Jozef Golier a Juraj Kulich. Program súboru vytvárali  choreografi Stanislav Kallo, Juraj Onáčila, MUDr. Vladimír Hluchý, Štefan Mayer. Spolupracovali s nami aj prizývaní choreografi Alojz Štofega, Jaroslav Viselka a Štefan Sádovský. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tanečný repertoár

 VERBOVNÍCI - tanečné pásmo   Maríková, Kostolec, Záriečie

Choreografia  MUDr. Vladimír Hluchý

KOSCELSKÉ ČARDÁŠE - tanec   Kostolec

Choreografia   Štefan Mayer

DOŽINKY, CEPOVÝ - tanec   Záriečie

Choreografia   MUDr. Vladimír Hluchý

ZA HUMNAMI - tanečné pásmo detí   Stredné Považie

Choreografia  Bc. Janka Marošiová

BABIARI - tanečno zvykoslovné pásmo  Maríková

Choreografia   František Máček

ŠIBAČKA U CHARVÁTOV - tanec Terchová

Choreografia   Stanislav Kallo

TRENČAN - tanec  Trenčín

Choreografia  Štefan Sádovský

TERCHOVSKÍ VOHĽADNÍCI - tanečné pásmo  Terchová

Choreografia   Štefan Mayer

NA MYJAVE POD LIPKAMI - tanec  Myjava, Turá Lúka

Choreografia  Jaroslav Viselka

DO KARIČKY, Z VEŠELA - tanec  Zemplín

Choreografia  Alojz Štofega