Roztancujeme vaše srdcia


Vianočná besiedka s koledami a prekvapením - Piatok 19.12.2014 o 16:30 v CVČ

18.12.2014 19:23

Bystrinka, Bystrinka-prípravka, Bystričan /Bystričan a Ľudová hudba zraz o 16:00, kto môže aj skôr v krojovni/ 

—————

Späť