Roztancujeme vaše srdcia


Krajská prehliadka hudobného folklóru Papradno 13.10.12

10.10.2012 14:34

Zraz sobota 7:30 v CVČ, odchod autobusu s účinkujúcimi od CVČ 8:00 /Ľudová hudba, Janka a Vlado/

—————

Späť