Roztancujeme vaše srdcia


Gratulujeme speváčkam z Bystrinky za úspešné účinkovanie na Krajskom detskom hudobnom festivale

29.04.2012 13:03

Krajský detský hudobný festival 28.4.2012 Dk Zemianske Kostoľany.

Katka Marošiová - kategória spevákov sólistov -  Zlaté pásmo

Spevácka skupina Dfs Bystrinka - Strieborné pásmo

Ďakujeme spevulám a vedúcej Bc.Janke Marošiovej, za úspešnú reprezentáciu CVČ, tešíme sa na oslavu.     JK

—————

Späť